Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie stać było Pana/Panią, na następujący rodzaj opieki zdrowotnej pomimo potrzeby?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    opieka nad zdrowiem psychicznym
Nazwa pozycji
tak
Nie
Nie potrzebował opieki zdrowotnej