Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak często jest Pan/Pani narażony(-na) na dym tytoniowy wewnątrz różnych pomieszczeń (nie należy brać pod uwagę własnego palenia)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    jak często narażony
Nazwa pozycji
Codziennie ale krócej niż przez 1 godzinę
Codziennie co najmniej przez 1 godzinę
Co najmniej raz w tygodniu
Rzadziej niż raz w tygodniu
Nigdy lub prawie nigdy