Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swoje zdrowie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Ogólna ocena zdrowia
Nazwa pozycji
Bardzo źle
Źle
Tak sobie, ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze