Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy z powodu problemów zdrowotnych miał(a) Pan/Pani ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują, trwającą co najmniej 6 ostatnich miesięcy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Ograniczenie zdolności wykonywania czynności
Nazwa pozycji
Tak, poważnie ograniczoną
Tak, ograniczoną, ale niezbyt poważnie
Nie, nie miałem(-am) żadnych ograniczeń