Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kiedy ostatnio był(-ła) Pan/Pani u dentysty lub ortodonty jako pacjent(-tka)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kiedy ostaniu u dentysty lub ortodonty
Nazwa pozycji
Mniej niż 6 miesięcy temu
Od 6 do mniej niż 12 miesięcy temu
12 miesięcy temu lub dawniej
Nigdy