Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak często jada Pan/Pani owoce,
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    jak często
Nazwa pozycji
Jeden raz dziennie lub częściej
4-6 razy w tygodniu
1-3 razy w tygodniu
Rzadziej niż raz w tygodniu
Nigdy