Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak łatwo jest Panu/Pani uzyskać w razie potrzeby praktyczną pomoc od sąsiadów (np. wsparcie osobiste, poradę, pieniądze)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poziom łatwości
Nazwa pozycji
bardzo trudno
trudno
średnio, ani łatwo, ani trudno, ale jest możliwe
łatwo
Bardzo łatwo