Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy posiada Pan/Pani aktualne orzeczenie ustalające niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub inwalidztwo - wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisję: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub MON lub MSWiA?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaje orzeczeń
Nazwa pozycji
o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bez uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego
o I grupie inwalidztwa
o II grupie inwalidztwa
o III grupie inwalidztwa
o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego
nie posiadam orzeczenia