Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni stosował(-ła) Pan/Pani jakieś leki, któ-re przepisał Panu/Pani lekarz na receptę?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zażywanie leków na receptę
Nazwa pozycji
tak
nie