Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(-ła) Pan/Pani jakiekolwiek napoje alkoholowe (takie jak piwo, wino, wódka, koktajle, gotowe mieszanki alkoholowe, likier, cydr, nalewki, alkohol domowej roboty, bimber itp.)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    częstość picia alkoholu
Nazwa pozycji
Codziennie lub prawie codziennie
5 – 6 dni w tygodniu
3 – 4 dni w tygodniu
1 – 2 dni w tygodniu
2 – 3 dni w miesiącu
Raz na miesiąc
Rzadziej niż raz w miesiącu
Nie piłem(-am) alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, chociaż kiedyś piłem(-am)
Nigdy lub tylko kilka łyków czy prób w całym moim życiu