Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Z jakiego tytułu prawnego Pana/Pani gospodarstwo domowe zajmowało mieszkanie w okresie, gdy miał(a) Pan/Pani około 14 lat?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tytuł prawny do mieszkania, gdy respondent miał około 14 lat
Nazwa pozycji
własność
wynajem
Lokal mieszkalny był udostępniony nieodpłatnie
nie wiem