Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w okresie, gdy miał(a) Pan/Pani około 14 lat mieszkał(a) Pan/Pani w:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stopień urbanizacji, gdy respondent miał około 14 lat
Nazwa pozycji
Miasto (ponad 100 000 mieszkańców)
miasto (od 10 tys. do 100 tys. mieszkańców)
miasto (mniej niż 10 tys. mieszkańców)
wieś