Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządził w ciągu ostatnich 2 lat sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Sporządzenie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ciągu ostatnich 2 lat sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami
Nazwa pozycji
tak, sporządził
nie sporządził, ale sprawozdanie jest w trakcie przygotowania
nie sporządził i nie rozpoczęto jego przygotowania bo nie upłynęły 2 lata od daty przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami
nie sporządził i nie rozpoczęto jego przygotowania, a od przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami upłynęło więcej niż 2 lata