Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kod towaru CN
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Nomenklatura Scalona 2018
Nazwa pozycji
podpozycja CN