Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obywatelstwo
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Obywatelstwo
Nazwa pozycji
ogółem bez cudzoziemców
ogółem
cudzoziemcy