Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawność
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj niepełnosprawności
Nazwa pozycji
schorzenia specjalne
znaczny lub umiarkowany
orzeczenie o niepełnosprawności
lekki
umiarkowany
znaczny