Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poniesienie przez przedsiębiorstwo wewnętrznych (prowadzonych w jednostce) nakładów na działalność badawczo - rozwojową
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie