Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poniesienie przez przedsiębiorstwo zewnętrznych (zleconych przez jednostkę) nakładów na działalność badawczo-rozwojową
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie