Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmienia się bieżąca sytuacja finansowa Państwa jednostki?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poprawia się/pozostaje bez zmian/pogarsza się
Nazwa pozycji
poprawia się
pogarsza się
pozostaje bez zmian