Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmieniają się opóźnienia płatności za usługi wykonane przez Państwa jednostkę?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zwiększają się/pozostają bez zmian/zmniejszają się/brak
Nazwa pozycji
zwiększają się
pozostają bez zmian
zmniejszają się
brak opóźnień płatności