Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się zatrudnienie w Państwa jednostce?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrośnie/pozostanie bez zmian/spadnie
Nazwa pozycji
wzrośnie
spadnie
pozostanie bez zmian