Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przynależność jednostki zagranicznej do grupy przedsiębiorstw (np. grupy kapitałowej)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie