Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przynależność do grupy przedsiębiorstw
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie