Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sposób powstania podmiotu z kapitałem zagranicznym - jako podmiot nowy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    podmiot nowy
Nazwa pozycji
1