Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprawowanie bezpośredniej kontroli nad działalnością podmiotu sprawozdawczego przez inną jednostkę niż dominująca najwyższego szczebla
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie