Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stan cywilny
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stan cywilny faktyczny
Nazwa pozycji
Nie dotyczy (osoba w wieku 0-14)
Nieustalony
Zamężna
Separowana
Separowany
Rozwiedziona
Rozwiedziony
Wdowa
Wdowiec
Partnerka
Partner
Żonaty
Panna
Kawaler
Ogółem
Separowany/separowana
Rozwiedziony/rozwiedziona
Wdowiec/wdowa
Partner (konkubent)/partnerka (konkubentka)
Żonaty/zamężna
Kawaler/panna