Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmieni się popyt na produkty wytwarzane w Pani/Pana gospodarstwie rolnym w najbliższym półroczu:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zwiększy się/pozostanie bez zmian/zmniejszy się
Nazwa pozycji
zwiększy się
pozostanie bez zmian
zmniejszy się