Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy wydatki inwestycyjne ponoszone przez gospodarstwo rolne w ostatnich 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2020 roku): (Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrosły/pozostały bez zmian/zmniejszyły się/nie dokonywano inwestycji
Nazwa pozycji
wzrosły
pozostały bez zmian
zmniejszyły się
nie dokonywano inwestycji (nie było takiej potrzeby)
nie dokonywano inwestycji (brak środków)