Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie źródła finansowania były wykorzystywane przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego w ostatnich 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2020 roku): (Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    środki własne/kredyty /płatności bezpośrednie/ pozostałe fundusze unijne
Nazwa pozycji
środki własne
kredyty preferencyjne
kredyty komercyjne
płatności bezpośrednie
pozostałe fundusze unijne