Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki był popyt na produkty wytwarzane w Pani/Pana gospodarstwie rolnym w czerwcu/grudniu 2020 roku:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    powyżej oczekiwań/zgodny z oczekiwaniami/ poniżej oczekiwań
Nazwa pozycji
powyżej oczekiwań
zgodny z oczekiwaniami
poniżej oczkeiwań