Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmienił się popyt na produkty wytwarzane w Pani/Pana gospodarstwie rolnym w ciągu ostatniego półrocza:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrósł/pozostał bez zmian/zmniejszył się
Nazwa pozycji
wzrósł
pozostał bez zmian
zmniejszył się