Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy ogólna sytuacja Pani/Pana gospodarstwa rolnego w czerwcu/grudniu 2020 roku była:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    dobra/normalna, jak na tę porę roku/zła
Nazwa pozycji
dobra
normalna jak na tę porę roku
zła