Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy sprzedaż produktów zwierzęcych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym w porównaniu do analogicznego półrocza poprzedniego roku:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrosła/pozostała bez zmian/zmniejszyła się/brak sprzedaży
Nazwa pozycji
wzrosła
pozostała bez zmian
zmniejszyła się
brak sprzedaży- produkcja tylko na samozaopatrzenie
brak sprzedaży - inne przyczyny