Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki rodzaj produkcji zwierzęcej dominuje (ma największe znaczenie ekonomiczne) w gospodarstwie rolnym:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    dominujące gatunki zwierząt
Nazwa pozycji
bydło rzeźne
bydło mleczne
świnie
drób rzeźny
drób nieśny
owce
konie
inne
nie dominuje