Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki rodzaj produkcji roślinnej dominuje (ma największe znaczenie ekonomiczne) w gospodarstwie rolnym: (Proszę zaznaczyć maksymalnie dwie grupy upraw lub pkt 12)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    dominujące uprawy
Nazwa pozycji
zboża
ziemniaki
buraki cukrowe
rzepak i rzepik
pozostałe przemysłowe
rosliny pastewne
warzywa gruntowe
uprawy pod osłonami
drzewa i krzewy owocowe
trwałe użytki zielone
inne
nie dominuje