Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy gospodarstwo rolne prowadzi uprawę roślin: (Jeśli gospodarstwo nie prowadzi upraw, proszę przejść do działu IV)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie