Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest poziom wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wykształcenie rolnicze
Nazwa pozycji
wyższe rolnicze
policealne rolnicze
średnie zawodowe rolnicze
zasadnicze zawodowe rolnicze
kurs rolniczy
brak wykształcenia rolniczego
nie dotyczy