Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Specjalizacja gospodarstwa rolnego:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    produkcja roślinna/zwierzęca/wielokierunkowa
Nazwa pozycji
prowadzi działalność rolniczą związaną wyłącznie z utrzymywaniem gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej
jest wielokierunkowe
specjalizuje się/jest wyraźnie ukierunkowane na produkcję zwierzęcą
specjalizuje się/jest wyraźnie ukierunkowane na produkcję roślinną