Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy gospodarstwo rolne prowadzi sprzedaż wytworzonych produktów rolnych:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    taknie
Nazwa pozycji
tak
Nie - produkcja tylko na samozaopatrzenie
Nie - inne przyczyny