Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bariery działalności
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    trudności działalności - czy napotyka
Nazwa pozycji
tak
nie