Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Medal z wykazu medali sportowców niepełnosprawnych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Miejsce medalowe
Nazwa pozycji
Ogółem
I
II
III