Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poziom wykształcenia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    podstawowe/gimnazjalne/zasadniczezaw/średnieogól/średniezawod/wyższe
Nazwa pozycji
podstawowe, gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie ogólnokształcące
średnie zawodowe
wyższe