Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj transakcji
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Kod rodzaju transakcji
Nazwa pozycji
Inne
Wynajem, wypożyczenie i leasing operacyjny dłuższy niż 24 miesiące
Dostawy materiałów budowlanych i wyposażenia technicznego w ramach umowy o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a generalnym wykonawcą, lub w zakresie inżynierii lądowej, dla których nie jest wymagane osobne fakturowanie towarów, natomiast wystawiana jest faktura za całą dostawę objętą umową.
Dostawy w ramach wspólnych programów obronnych lub innych międzyrządowych programów produkcyjnych
Szczególne transakcje kodowane na potrzeby krajowe
Towary, które nie wracają do początkowego państwa członkowskiego wysyłki
Towary, które wracają do początkowego państwa członkowskiego wysyłki
Towary, które nie mają wrócić do początkowego państwa członkowskiego wysyłki
Towary, które mają wrócić do początkowego państwa członkowskiego wysyłki
transakcje, z którymi nie są związane przeniesienia prawa własności bez rekompensaty finansowej lub innej (np. pomoc humanitarna)
inne
wymiana (np.. W ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone
wymiana zwróconych towarów
zwrot towarów
inne
leasing finansowy
handel barterowy
dostawy z zamiarem sprzedaży po zatwierdzeniu lub wypróbowaniu, przeznaczone do wysyłki lub dostawy za pośrednictwem agenta komisowego
bezwarunkowe kupno/sprzedaż