Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj transportu na granicy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kod rodzaju transportu
Nazwa pozycji
własny napęd (towarem jest np. statek czy samolot poruszający się o własnym napędzie)
żegluga śródlądowa
stałe instalacje przesyłowe (np. gazociągi, wodociągi, ropociągi, koleje linowe itp.),
przesyłki pocztowe
transport lotniczy
transport drogowy
transport kolejowy
transport morski