Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Preferencje
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    oznaczenie preferencji
Nazwa pozycji
Kontyngent unii celnej
Unia celna
Dopuszczenie kodów CN ze specjalnymi stawkami preferencyjnymi pod warunkiem specjalnego świadectwa
Preferencyjne stawki celne pod warunkiem końcowego przeznaczenia
Preferencyjne kontyngenty taryfowe pod warunkiem specjalnego świadectwa
Preferencyjne kontyngenty taryfowe pod warunkiem końcowego przeznaczenia
Preferencyjne kontyngenty taryfowe
Preferencyjne zawieszenia ze świadectwem potwierdzającym szczególny charakter produktu
Preferencyjne zawieszenie pod warunkiem końcowego przeznaczenia
Umowy preferencyjne: zawieszenia taryfowe
Preferencyjna stawka celna bez warunków lub ograniczeń (włączając pułapy)
Dopuszczenie kodów CN ze specjalnymi stawkami GSP pod warunkiem specjalnego świadectwa
Preferencyjne stawki celne GSP pod warunkiem końcowego przeznaczenia
Kontyngenty taryfowe GSP pod warunkiem specjalnego świadectwa
Kontyngent taryfowy GSP pod warunkiem końcowego przeznaczenia
Kontyngenty taryfowe GSP
Zawieszenia GSP ze świadectwem potwierdzającym specjalny charakter produktu
Stawka celna GSP
Dopuszczenie kodów CN pod warunkiem specjalnych świadectw
Specjalne końcowe przeznaczenie wynikające ze Wspólnej Taryfy Celnej
Kontyngenty taryfowe erga omnes po uszlachetnieniu biernym
Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod warunkiem przedstawienia specjalnego świadectwa
Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe pod warunkiem końcowego przeznaczenia
Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe
Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes pod warunkiem “świadectwa zdatności do lotu”
Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes ze świadectwem potwierdzającym specjalny charakter produktu
Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes pod warunkiem końcowego przeznaczenia (end-use)
Autonomiczne zawieszenia taryfowe erga omnes
Stawki celne erga omnes dla krajów trzecich