Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Nazwa pozycji
w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony
w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał płatnik składek
w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych