Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydający skierowanie do szpitala
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wydający skierowanie
Nazwa pozycji
inne
sąd – zobowiązani do leczenia
sąd - środek zabezpieczający z art. 96 kk
sąd - środek zabezpieczający z art. 94 kk
zakład karny
sąd lub prokuratura - obserwacja
jednostka wojskowa
dom pomocy społecznej
szpital inny
szpital (oddział) psychiatryczny/odwykowy
inna jednostka opieki pośredniej
hostel
oddział dzienny
inny lekarz
inna poradnia
poradnia odwykowa
poradnia zdrowia psychicznego
pogotowie ratunkowe
bez skierowania