Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykształcenie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poziomy wykształcenia
Nazwa pozycji
brak danych
wyższe
średnie
gimnazja (również zawodowe)
podstawowe
bez wykształcenia