Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stopień niepełnosprawności
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stopnie niepełnosprawności
Nazwa pozycji
brak danych
niepełnosprawność (stopień nieznany)
lekki
umiarkowany
znaczny
pełnosprawny