Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w roku sprawozdawczym w gminie złożono wnioski o realizację inicjatywy lokalnej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Realizacja zdań w ramach inicjatywy lokalnej
Nazwa pozycji
tak
nie